INFORMAŢII LEGALE

Acest site este proprietate a FINAPOLLINE.

• Editor

FINAPOLLINE
17 rue Thalès
33700 MERIGNAC - France
Phone. : +33 (0) 556 340 607
E-mail : info@acteongroup.com
RCS Lyon 842 436 552
Capital : 249 139 914 €

• DIRECTOR EDITORIAL

Michael RYNERSON, Directorului executiv 

Comentariile și opiniile exprimate pe acest site sunt responsabilitatea autorilor respectivi.

• DESIGN, CREAŢIE ŞI PRODUCŢIE

Publicis Activ

• GĂZDUIRE

Publicis Activ

• PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei pagini web este proprietatea FINAPOLLINE. Aveți permisiunea de a consulta informațiile pe care le conține, pentru uzul personal, non-comercial, excluzând toate capetele comerciale la nivel local, național sau internațional. În special, nici un logo, text, sunet, grafică sau imagini conținute de această pagină web nu poate fi copiat, reprodus, modificat, publicat, emis, postat, transmis sau distribuit în nici un fel fără autorizarea prealabilă scrisă a FINAPOLLINE. În temeiul articolului L. 122-5 din Codul francez de proprietate intelectuală, aveți dreptul de reproducere parţială a articolelor de pe acest site în scopuri educaționale, sub rezerva următoarelor condiții:

- Menţionarea numelui autorului ;

- Respectarea integrității articolului (nici o modificare, cu excepția citatelor parțiale);

- Distribuirea gratuită;

- Citarea, în litere foarte evidente, a sursei documentului și mențiunea: ". Acest document a fost preluat din pagina web a FINAPOLLINE - www.acteongroup.com - Toate drepturile de reprezentare și de reproducere rezervate"

• MĂRCI ŞI MODELE

Toate mărcile și modelele de produse sunt protejate prin lege și convențiile internaționale în vigoare.

• COMPUTER ŞI drepturi

În concordanţă cu Legea privind “Computerul şi Drepturile”, Nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 (JORF din 7 ianuarie 1978), nicio informaţie nominală nu este colectată fără acordul dumneavoastră, dar informaţiile pot fi utilizate în scopuri statistice. Nicio informaţie personală nu este vîndută unor terţe părţi.
Prin simpla transmitere a unei contribuții, articol sau publicaţie, declarați că sunteţi pe deplin conștienți de drepturile dumneavoastră. Prin intermediul Legii privind “Computerul şi Drepturile”,  aveți dreptul de a accesa și de a modifica propriile date de identificare. Dreptul de acces se face prin intermediul acestei pagini web, solicitarea de modificare fiind trimisă prin e-mail la persoana responsabilă cu pagina web  (a se vedea secţiunea de contact pentru acest scop).

• legĂturi HYPERTEXT 

Paginile acestui website pot oferi legături către, sau pot face referire la alte website-uri.
FINAPOLLINE nu poate garanta conținutul acestor pagini web și nu poate fi în mod legal responsabilă pentru daunele care rezultă din utilizarea conținutului acestora. Legăturile către alte pagini web sunt oferite în avantajul utilizatorului.

• RESPONSIBILITĂŢI

FINAPOLLINE nu poate fi răspunzătoare juridic pentru pagubele directe sau indirecte care rezultă dintr-o întrerupere sau defecțiune de orice fel, sau orice daune directe sau indirecte, care ar rezulta din conectarea la pagina web. Conectarea oricărei persoane la această pagină este responsabilitatea deplină a acesteia.