GÖRÜNTÜLEME

Acteon® Imaging (SOPRO® ve de Gotzen tarafından üretilen) dijital dental görüntüleme sistemlerini ve dental radyoloji uygulamalarını desteklemektedir.
Acteon, yapılacak tedavilerin daha iyi görüntülenmesi için panoramik görüntüleme sistemlerinden dental tarayıcılara (intraoral veya ekstraoral) kadar çok çeşitli diş hekimliği araçları sunmaktadır.

xmind-trium-visuel-1.jpg

3D ve PANORAMİK GÖRÜNTÜLEME

Acteon®, yüksek kaliteli görüntüler için Whitefox, X-Mind Trium ve X-Mind One, panoramik ve 3D dental görüntüleme sistemlerini tasarlarken hastanın korunmasına özen göstermiştir.

unity-visuel-1.jpg

PERİAPİKAL RÖNTGEN

Maruz kalma süresini azaltarak, izlenebilirlik sayesinde güvenliği sağlayan iki röntgen jeneratörü X-Mind AC/DC ve X-Mind hasta konforu için tasarlanmıştır

ais-visuel-1.jpg

GÖRÜNTÜLEME YAZILIMI

Sopro İmaging ve Acteon İmaging Suite: İş akışının optimizasyonu için tasarlanmış iki dental görüntüleme yazılımı

pspix-visuel-1.jpg

FOSFOR PLAK TARAYICI

PSPIX, fosfor plakalarının kullanıldığı yenilikçi teknolojilerin birleşimidir. Yüksek görüntü kalitesi için hızlı, kompakt ve ergonomik.

sopix2-visuel-1.jpg

DİJİTAL SENSÖRLER RVG

Kolay kullanılabilen Sopix ve Sopix² dijital röntgen sensörleri olağanüstü bir görüntü kalitesi sunar. Sopix² Inside, X-Mind Unity'ye doğrudan entegre edilmiştir.

soprocare-visuel-1.jpg

TEŞHİS KAMERALARI

Gelişmiş dental tanı araçlarımız SoproLife ve SoproCare, hastalarınız için ihtiyaç duyduğunuz tedavileri basit ve hızlı bir şekilde yapabilmeniz için gerekli tanıları (çürük, plak, gingival inflamasyon) koymanıza yardımcı olur.

sopro-717-visuel-1.jpg

AĞIZ İÇİ KAMERALAR

Ağız içi kamerası piyasasında öncü olan ACTEON, daha iyi görüntü kalitesi için gelişmiş optik sistemleri bütünleştiren Sopro 617 ve Sopro 717 First'i tasarlamıştır.