İLAÇ

hr-q-expasyl-packshot.jpg

GİNGİVAL RETRAKSİYON

Expasyl: Gingival retraksiyon ürünümüz, travma ve ağrı olmadan mükemmel bir sulküler genişletme için doğru basıncı uygular. Doğal ve estetik bir protez için en iyi partneriniz.

Acteon PHARMA (Laboratoire Produits Dentaires Pierre Rolland tarafından üretilen ürün yelpazesi) geniş bir yelpazede farmasötik ürünlerin ve diş sarf malzemelerinin dağıtımını yapmaktadır.
Daha verimli olmanıza yardımcı olmak amacıyla diş hijyeni ve dekontaminasyon ürünlerinden dental anesteziye, endodontikten protez ürünlerine kadar çok çeşitli dental ilaçlar sunuyoruz.