Explorers

Çürük ve analiz tespiti ve restorasyonlarında kullanılır. Kaşiflerimiz sivri uçları sayesinde kesindir ve uçları hassas tanı prosedürleri için esneklik ve direnç arasında iyi dengelenir.

Explorers

Tek kenarlı problar

N°6 - XL Stil tutacak
Basit prob - Saten - n°6
N°7 - XL Stil tutacak
Basit prob - Saten - n°7
N°8 - XL Stil tutacak
Basit prob - Saten - n°8
N°17 - XL Stil tutacak
Basit prob - Saten - n°17
N°9 - XL Stil tutacak
Basit prob - Saten - n°9
N°20 - XL Stil tutacak
Basit prob - Saten - n°20
N°23 - XL Stil tutacak
Basit prob - Saten - n°23
RHEIN- XL Stil tutacak
Basit prob RHEIN
N°1 - XL Stil tutacak
Özel basit prob - Saten - n°1
N°5 - XL Stil tutacak
Özel basit prob - Saten - n°5
N°19 - XL Stil tutacak
Özel basit prob - Saten - n°19
N°24 - XL Stil tutacak
Özel basit prob - Saten - n°24 - ince uçlu
N°6 - Tasarım tutacak
Basit prob - n°6
N°7 - Tasarım tutacak
Basit prob - n°7
N°8 - Tasarım tutacak
Basit prob - n°8
N°17 - Tasarım tutacak
Basit prob - n°17
N°9 - Tasarım tutacak
Basit prob - n°9
N°20 - Tasarım tutacak
Basit prob - n°20
N°23 - Tasarım tutacak
Basit prob - n°23
RHEIN - Tasarım tutacak
Basit prob RHEIN
N°1 - Tasarım tutacak
Özel Basit prob - n°1
N°5 - Tasarım tutacak
Özel basit prob - n°5
N°19 - Tasarım tutacak
Özel basit prob - n°19
N°20 - Tasarım tutacak
Özel basit prob - n°20 - ince uçlu

Çift kenarlı problar

N°16 - XL Stil tutacak
Çift prob - n°16
N°23 - XL Stil tutacak
Çift prob - n°23
N°5 - XL Stil tutacak
Çift prob - n°5
N°6 - XL Stil tutacak
Çift prob - n°6
N°7 - XL Stil tutacak
Çift prob - n°7
BRIAULT B11- XL Stil tutacak
Çift prob BRIAULT 11
WESTON W12- XL Stil tutacak
Çift prob WESTON W12
N°5 - Tasarım tutacak
Çift prob - n°5
N°6 - Tasarım tutacak
Çift prob - n°6
N°7 - Tasarım tutacak
Çift prob - n°7
BRIAULT B11 - Tasarım tutacak
Çift prob BRIAULT 11
WESTON W12 - Tasarım tutacak
Çift prob WESTON W12