MEDICAL

ULTRASONİK KEMİK CERRAHİSİ

Güvenli ve atravmatik ultrasonik piezo kemik cerrahisi.

Piezoelektrik teknolojisinin faydaları, dental alanda yıllar boyunca kanıtlanmıştır ve şimdi intraoperatif avantajları ve postoperatif sonuçları geliştirmek için tıp sektörüne uygulanmaktadır.
Ameliyathane sertifikalı, COMEG M + piezoelektrik jeneratörler, cerrahlar arasında ilgi artmaktadır: daha güvenli klinik prosedürler, iyileştirilmiş iyileşme ve ameliyat sonrası ağrının hafifletilmesi, M + kullanımındaki temel faydalardır.
M + cihazları, çene-yüz ameliyatlarından, hassaslık, güvenlik ve etkinlik öncelikli olan rinoplasti gibi plastik ameliyatlara kadar çok çeşitli klinik uygulamalar için kullanılır.

Safe and atraumatic ultrasonic piezo bone surgery.

The piezoelectric technology benefits have been proven over the years in the dental field and is now applied to the medical sector to enhance intraoperative advantages and postoperative outcomes. 
Operating room certified, COMEG M+ piezoelectric generators are of growing interest among surgeons: safer clinical procedures, improved healing and alleviate post-surgical pain are the main benefits in using M+.  
M+ devices are used for a broad range of clinical applications from maxillo-facial surgeries to plastic surgeries such as rhinoplasty where precision, safety and efficacy are a priority.