Trium

X-MIND TRIUM

TẦM NHÌN TUYỆT VỜI CHO CÁC KẾT QUẢ CẦU THỦ NHẤT

Khám phá
Khám phá

NGHIÊN CỨU & ĐỔI MỚI

Tiến bộ của ACTEON

sự đổi mới
sự đổi mới
PSPIX

PSPIX

Máy quét hình ảnh cá nhân đầu tiên

Khám phá
Khám phá

RISKONTROL

Kiểm soát nguy cơ: Vệ sinh tối ưu - Đảm bảo kết quả lâm sàng

Khám phá
Khám phá

PIEZOTOME CUBE

Đáp ứng nguồn năng lượng mạnh mẽ trong phẫu thuật xương chuyên sâu

Khám phá sản phẩm mới của chúng tôi
Khám phá sản phẩm mới của chúng tôi
Newtron

NEWTRON

Bảo tồn răng với độ rung siêu âm và chất lượng mũi bằng thép hoàn hảo

Tái khám phá siêu âm của chúng tôi
Tái khám phá siêu âm của chúng tôi