HÌNH ẢNH

sopix2-visuel-1.jpg

CẢM BIẾN X-QUANG KỸ THUẬT SỐ

Sopix và Sopix², cảm biến X-quang kỹ thuật số, dễ dàng sử dụng và mang lại chất lượng hình ảnh tuyệt hảo. Sopix² Inside tích hợp trực tiếp với X-Mind Unity

Acteon® Imaging (sản xuất bởi SOPRO® và de Gotzen) phát triển hệ thống hình ảnh nha khoa và X-quang nha khoa kỹ thuật số. Từ hệ thống X-quang toàn cảnh cho tới máy quét nha khoa (hình ảnh ngoài miệng hay trong miệng), Acteon cung cấp cho nha sĩ các phương tiện đa dạng để thực hiện các điều trị tối ưu