HÌNH ẢNH

unity-visuel-1.jpg

X-QUANG TRONG MIỆNG

X-Mind AC/DC và X-Mind unity là hai máy X-quang được thiết kế chú trọng tạo sự thoải mái cho bệnh nhân bằng cách giảm thời gian phơi nhiễm tia và an toàn thông qua khả năng truy nguyên

Acteon® Imaging (sản xuất bởi SOPRO® và de Gotzen) phát triển hệ thống hình ảnh nha khoa và X-quang nha khoa kỹ thuật số. Từ hệ thống X-quang toàn cảnh cho tới máy quét nha khoa (hình ảnh ngoài miệng hay trong miệng), Acteon cung cấp cho nha sĩ các phương tiện đa dạng để thực hiện các điều trị tối ưu