Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang hở > Bộ nâng xoang hở

SL1

Mũi phủ kim cương dùng cho mở cửa sổ xương và để vát các góc nhọn.

SL1

01 Video lâm sàng