Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang hở > Bộ nâng xoang hở

SL3

Mũi dạng đầu bằng, không có diện cắt, dùng để nâng màng xoang ở cửa sổ xương phía ngoài.

Đường kính Mũi: 5 mm

SL3

01 Video lâm sàng