Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang hở > Bộ nâng xoang hở

SL4

Bay không có diện cắt, gập góc 90°, sử dụng để nâng màng xoang phía trong xoang hàm .
Đường kính bay: 4 mm.

 

SL4

01 Video lâm sàng