Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang hở > Bộ nâng xoang hở

SL5

Bay không có diện cắt, gập góc 135°, sử dụng để nâng màng xoang phía trong xoang hàm và bóc tách các cấu trúc giải phẫu) .
(Đường kính bay: 4 mm.

SL5

01 Video lâm sàng