Bộ Nâng xoang kín

Kỹ thuật nhanh, an toàn và xâm lấn tối thiểu. 
Được phát triển từ kỹ thuật nâng xoang theo cách tiếp cận từ mào xương, bộ Intralift™ đã biến phẫu thuật không xâm lấn với độ an toàn cao nhất thành hiện thực. 
Các mũi phủ kim cương với đường kính tăng dần (từ 1.35mm tới 2.8mm) được thiết kế để khoan và mở rộng từ từ đường vào tới màng xoang. Đầu phun nước làm mát mũi và tránh bất kỳ sự tăng nhiệt độ nào - tác nhân gây tổn thương mô. 
Tiến hành nâng màng xoang bằng cây TKW5 bằng cách tạo lỗ nhỏ bơm nước. Nhờ sự điều biến tần suất siêu âm, nguy cơ tổn thương màng xoang đã được giới hạn. 
Ngoài ra, hiệu ứng tạo bong bóng nước mang lại một tầm nhìn hoàn hảo cho vùng phẫu thuật

 

Bộ Nâng xoang kín

Bộ nâng xoang kín Intralift

TKW1
TKW1
TKW2
TKW2
TKW3
TKW3
TKW4
TKW4
TKW5
TKW5