Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang kín > Bộ nâng xoang kín Intralift

TKW1

Mũi hình chóp phủ kim cương để khoan dẫn đường trên xương vỏ rất cứng. Khoan xương hàm trên từ mào xương tới sàn xoang hàm.

TKW1