Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang kín > Bộ nâng xoang kín Intralift

TKW2

Mũi hình trụ phủ kim cương để khoan và làm vỡ sàn xoang

TKW2