Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang kín > Bộ nâng xoang kín Intralift

TKW3

Mũi hình trụ phủ kim cương để khoan và mở rộng đường vào màng xoang

TKW3