Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang kín > Bộ nâng xoang kín Intralift

TKW4

Mũi phẳng phủ kim cường để chuẩn bị phần xương nhận (trước khi nâng màng xoang) và mở rộng đường vào màng xoang

TKW4