Các mũi phẫu thuật

Bộ Nâng xoang kín > Bộ nâng xoang kín Intralift

TKW5

Mũi không có diện cắt để nâng màng xoang. Không được đặt các đầu rung tiếp xúc trực tiếp với màng xoang.

TKW5