Bộ nhổ răng

Dùng để thực hiện các thủ thuật nhổ răng không sang chấn không phá hủy xương. 
Bộ này chuyên dùng cho các thủ thuật lâm sàng như nhổ răng khôn, lấy chân răng gãy, răng ngầm hay chia chân răng. Sáu mũi siêu âm thích hợp cho từng cấu trúc giải phẫu (đặc biệt những nơi khó quan sát) ở vùng răng trước và răng sau. 
Đặt các mũi này giữa xê măng và dây chằng nha chu, chúng sẽ mở rộng khoảng dây chằng nha chu. Do đó răng được tách ra khỏi hệ thống bám dính, dễ dàng lấy ra và ít sang chấn. Bờ xương ổ cũng được bảo tồn nguyên vẹn, không cần phải tạo hình lại xương ổ. 
Các khuyến cáo sử dụng bao gồm: 
- mũi phải được kích hoạt trước khi đưa vào vùng dây chằng nha chu;
- mũi phải đặt song song với chân răng;
- thực hiện chuyển động dọc tới chóp răng;
- điều quan trọng là không tạo lực đòn bẩy bằng mũi.

Bộ nhổ răng

bộ nhổ răng

LC1
LC1
LC1 - 90
LC1 - 90
LC2
LC2
LC2L
LC2L
LC2R
LC2R
Ninja®
Ninja®