Các mũi phẫu thuật

Bộ nhổ răng > bộ nhổ răng

LC1

Đặt cưa sâu và rộng, dọc theo dây chằng nha chu và đặt ở giữa chân răng và xương ổ răng. 
Chiều dài phần hoạt động: 9mm

LC1

01 Video lâm sàng