Các mũi phẫu thuật

Bộ nhổ răng > bộ nhổ răng

LC2

Lưỡi siêu mỏng LC2 cho phép đi vào các vùng rất hẹp giữa chân răng và xương ổ răng mà không gây tổn thương xương vỏ.

Chiều dài hoạt động: 10mm

LC2

01 Video lâm sàng