Các mũi phẫu thuật

Bộ nhổ răng > bộ nhổ răng

LC2L

Nghiêng 45° sang trái hoặc phải, LC2L/LC2R giúp tiếp cận các vùng sau dễ dàng hơn. Độ thuôn nhỏ của Mũi này thuận theo hình thái xương vỏ và giúp bác sĩ thao tác thoải mái ở những vùng bị hạn chế tầm nhìn.

Chiều dài hoạt động: 10mm

 

LC2L

01 Video lâm sàng