Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật cần thiết > bộ phẫu thuật cần thiết

BS4

Phẫu thuật xương. 
Lưỡi dao mổ tròn có góc 130°, sử dụng trong tạo hình và lấy viên xương/ mảnh xương. Chỉ định để tạo hình gờ xương, phẫu thuật nha chu, thông nang, v.v..

BS4

01 Video lâm sàng