Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật cần thiết > bộ phẫu thuật cần thiết

LC2

Nhổ răng. 
Đầu LC2 đặc biệt thon nhỏ cho phép đi vào các vùng hẹp giữa chân răng và xương ổ răng mà không làm tổn thương xương vỏ.

Chiều dài hoạt động: 10 mm

 

LC2

01 Video lâm sàng