Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật cần thiết > bộ phẫu thuật cần thiết

SL1

Nâng xoang hở. 
Mũi phủ kim cương để mở cửa sổ xương mặt ngoài và mài tròn các góc sắc

SL1

01 Video lâm sàng