Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật cần thiết > bộ phẫu thuật cần thiết

SL2

Nâng xoang hở. 
Đầu tròn phủ kim cương để mài tròn cửa sổ xương mặt tiền đình và tạo hình xương chính xác. Đường kính đầu tròn: 1.5mm, khắc vạch laser mỗi 2mm

SL2

01 Video lâm sàng