Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật cần thiết > bộ phẫu thuật cần thiết

SL3

Nâng xoang hở. 
Đầu bằng, không diện cắt để nâng màng xoang ở bờ cửa sổ xương phía tiền đình. Đường kính phần đầu bằng: 5 mm

SL3

01 Video lâm sàng