Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật xương > bộ phẫu thuật xương

BS1L

Lưỡi cưa dài và siêu bén (15mm), tạo hình mỏng, với bốn răng cưa đặc biệt, được chủ đích dùng để ghép ngành lên xương hàm

BS1L