Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật xương > bộ phẫu thuật xương

BS1S

Lưỡi cưa siêu bén và cứng 9mm, đi kèm với bốn răng cưa chuyên dụng được thiết kế để cắt sâu xương vỏ trong phẫu thuật tiền implant.

BS1S