Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật xương > bộ phẫu thuật xương

BS5

Lưỡi dao mổ phẳng dành cho các thủ thuật cắt xương tinh tế. Công dụng là mở rộng gờ xương, kéo giãn xương, cắt xương mỏng, chuẩn bị vạt xương phía ngoài trên vùng xương vỏ dày cho mục đích nâng xoang hở

BS5

01 Video lâm sàng