Các mũi phẫu thuật

Bộ phẫu thuật xương > bộ phẫu thuật xương

BS6

Lưỡi dao mổ cong đặc biệt hiệu quả trong thủ thuật tạo hình lại xương lớn. Mũi này được sử dụng để thực hiện cắt xương và tạo hình xương không nâng đỡ răng. Nó cũng được sử dụng để đánh dấu các điểm mốc phục hình ở vị trí men răng, nếu cần thiết, khi bắt đầu tiến hành phẫu thuật tạo hình xương

BS6

01 Video lâm sàng