Các mũi phẫu thuật

Bộ Piezocision™ > bộ Piezocision™

PZ1

Lưỡi cưa tròn để cắt xương vỏ phía trước.

Khuyến cáo độ sâu đặt cưa: 3 mm

PZ1

01 Video lâm sàng