Các mũi phẫu thuật

Bộ Piezocision™ > bộ Piezocision™

PZ2L

Lưỡi cưa tròn nghiêng trái để cắt xương vỏ phía bên trên cung hàm bên phải của bệnh nhân. Sử dụng với chuyển động con lắc. 
Khuyến cáo độ sâu đặt cưa: 3mm

PZ2L

01 Video lâm sàng