Các mũi phẫu thuật

Bộ Piezocision™ > bộ Piezocision™

PZ2R

Lưỡi cưa tròn nghiêng phải để cắt xương vỏ phía bên trên cung hàm bên trái của bệnh nhân. Sử dụng với chuyển động con lắc. 
Khuyến cáo độ sâu đặt cưa: 3 mm

PZ2R

01 Video lâm sàng