Các mũi phẫu thuật

Bộ Piezocision™ > bộ Piezocision™

PZ3

Lưỡi cưa đặc biệt mỏng để cắt xương vỏ phía trước khi ở gần các chân răng. 
Khuyến cáo độ sâu đặt cưa: 3 mm

PZ3

01 Video lâm sàng