Các mũi phẫu thuật

Bộ tách mào xương > bộ tách mào xương/ nong xương

CS1

Mũi mỏng dành cho cắt xương dẫn đường sâu lên đến 8mm
Độ dày: 0.55mm

 

CS1

01 Video lâm sàng