Các mũi phẫu thuật

Bộ tách mào xương > bộ tách mào xương/ nong xương

CS2

Mũi dành cho cắt xương thứ cấp sâu lên đến 8mm
Độ dày: 0.85mm

CS2

01 Video lâm sàng