Các mũi phẫu thuật

Bộ tách mào xương > bộ tách mào xương/ nong xương

CS3

Lưỡi dao mổ dành cho đường cắt giảm căng ở phía gần và xa, độ sâu lên đến 8mm và độ dày: 0.5mm

CS3

01 Video lâm sàng