Các mũi phẫu thuật

Bộ tách mào xương > bộ tách mào xương/ nong xương

CS4

Mũi hình chóp dành cho mở rộng xương/ Độ dày Mũi: 1.8 mm ở chiều dài 8mm

CS4

01 Video lâm sàng