Các mũi phẫu thuật

Bộ tách mào xương > bộ tách mào xương/ nong xương

CS5

Mũi hình chóp dành cho mở rộng xương/ Độ dày Mũi: 2.75 mm ở chiều dài 8mm

CS5

01 Video lâm sàng