Các mũi phẫu thuật

Bộ tách mào xương > bộ tách mào xương/ nong xương

CS6

Mũi hình chóp dành cho mở rộng xương/ Độ dày Mũi: 3.75 mm ở chiều dài 8mm

CS6

01 Video lâm sàng