Các mũi phẫu thuật

Làm dài thân răng > Làm dài thân răng

BS6

Lưỡi dao cong đặc biệt hiệu quả để điều chỉnh xương trên khoảng rộng. Đầu tip này cho phép tạo hình và tái cấu trúc xương không nâng đỡ răng. Nó có thể được sử dụng trên men răng để đánh dấu điểm tham chiếu cho việc phục hình, tại vị trí bắt đầu cắt xương.
BS6

01 Video lâm sàng