Các mũi phẫu thuật

Làm dài thân răng > Làm dài thân răng

CE1

Mũi hình cầu phủ kim cương được thiết kế đặc biệt trong tạo hình xương vùng tiền đình và khẩu cái cũng như loại bỏ lồi xương và các bất thường xương khác.

Đường kính hình cầu: 1.75mm

CE1

01 Video lâm sàng