Các mũi phẫu thuật

Làm dài thân răng > Làm dài thân răng

CE2

Mũi phủ kim cương để tạo hình xương vùng kẽ răng. Mũi CE2 được sử dụng trên hết để tạo lại hình thái vùng tiếp xúc giữa hai răng và mài mỏng rìa xương, v.v..

Đường kính Mũi: 1.20mm

CE2

01 Video lâm sàng