Nội nha

Các dòng sản phẩm mũi nội nha đa dạng giúp bạn có thể lựa chọn mũi thích hợp nhất cho các ca lâm sàng của mình. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các đầu tháo lỏng, lấy trâm gãy, đầu bơm rửa và đầu mũi phẫu thuật cắt chóp. Với tác dụng giúp cho công việc được thực hiện chính xác hơn rất nhiều so với mũi khoan thông thường, các sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc dành cho các trang thiết bị khác

Nội nha

chuẩn bị đường vào ống tủy

CAP1
CAP1
CAP2
CAP2
CAP3
CAP3
ET18D
ET18D
ETBD
ETBD

Bơm rửa an toàn

IRRI 20, 25
IRRI 20, 25

Trâm K

K
K-files

Tái điều trị nội nha

ET20
ET20
ET20D
ET20D
ET25
ET35
ET25S
ET25S

Nội nha

ET40
ET40
ET40D
ET40D
ET25L
ET25L
SO4
SO4

phẫu thuật cắt chóp nội nha

AS3D
AS3D
AS6D
AS6D
AS9D
AS9D
ASLD
ASLD
ASRD
ASRD

phẫu thuật nội nha

S12-70D
S12-70D
P14D
P14D
P15LD
P15LD
P15RD
P15RD